هزینه نصب کلیه دستگاههای اسپرسو در مشهد رایگان و در سراسر نقاط کشور فقط هزینه ایاب و ذهاب دریافت می گردد.